Αθήνα

°C

kairos icon

Κυριακή

26

Ιουνίου 2021

alphafreepress.gr / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Οικονομία: Τα… βαρίδια του ΣΥΡΙΖΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομία: Τα… βαρίδια του ΣΥΡΙΖΑ

Οικονομία: Τι αφήνει πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρώντας από τη διακυβέρνηση της χώρας

Οικονομία: Δείτε τι λένε οι Ευρωπαίοι για την οικονομία μας και τι αφήνει η προηγούμενη κυβέρνηση: Δικαστικό σύστημα Το ελληνικό δικαστικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις και ανεπάρκειες. Ο χρόνος για την έκδοση μιας απόφασης είναι συχνά υπερβολικά μεγάλος. Επίσης, οι εκκρεμείς υποθέσεις επηρεάζουν την παραγωγικότητα των δικαστηρίων. Μετά από αυτά,  η περαιτέρω στοχευμένη δράση στον τομέα αυτόν έχει καθοριστική σημασία. Κυρίως για να διευκολύνει την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης,  για να συντελέσει στην απελευθέρωση του επενδυτικού δυναμικού της οικονομίας.

Εκπαίδευση Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις. Αυτό λόγω ανεπαρκών πόρων, χαμηλής αυτονομίας και μειωμένων επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες. Σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει εν γένει έλλειψη λογοδοσίας και παρακολούθησης. Οι τελευταίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.


Η προώθηση της ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ουσιώδης. Το ίδιο και η μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο και η βελτίωση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τέλος, σημαντική κρίνεται και η αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση.

Ανεργία Το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων είναι πολύ υψηλό. Ανησυχητικές και η υψηλή ανεργία των νέων και η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Ανισότητες Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή εισοδηματική ανισότητα. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις έχουν τον χαμηλότερο αντίκτυπο στη μείωση του κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες , Το ίδιο και στην ανάπτυξη κέντρων ημερήσιας φροντίδας.
Σημαντικές η στήριξη των απόρων και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Το ίδιο πρέπει να γίνει για τα άτομα με αναπηρία και τους μετανάστες. Τέλος, πρέπει να εξομαλυνθούν οι γεωγραφικές ανισότητες.

Περίθαλψη Η εκτεταμένη μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι ζωτικής σημασίας. Απαραίτητη και η συνέχιση της ανάπτυξης Τοπικών Μονάδων Υγείας.

Μεταφορές Το ελληνικό σύστημα μεταφορών αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο οδικό δίκτυο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο. Όλες οι κύριες συνδέσεις περιστρέφονται γύρω από τον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Το κόστος μεταφοράς εξακολουθεί να είναι υψηλό. Η ποιότητα των υπηρεσιών και τα πρότυπα ασφαλείας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Βιομηχανικά απόβλητα Η επεξεργασία των στερεών αποβλήτων και των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων χωλαίνουν. Απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις ευθυγράμμισης με την ΕΕ.

Ψηφιακή εποχή Η Ελλάδα πρέπει ιδίως να επενδύσει στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Ανεπαρκής ευρυζωνική συνδεσιμότητα υψηλότερης ταχύτητας. Η επένδυση στην καινοτομία και στις δεξιότητες του πληθυσμού δεν προωθεί την αύξηση της παραγωγικότητας. Έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύνολο του πληθυσμού.


Έρευνα-Καινοτομία Απαιτούνται ανανεωμένες στρατηγικές «έξυπνης εξειδίκευσης» σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών αδυναμιών του συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

Ανάπτυξη περιοχών  Ζήτημα διατομεακού χαρακτήρα είναι οι επενδύσεις για την ανάπλαση των υποβαθμισμένων αστικών, νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Οι τελευταίες οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της απώλειας και της υποβάθμισης της ποιότητας του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις